Algemene Voorwaarden – Venti Amsterdam
Meteen naar de content

GRATIS VERZENDING | WINTER SALE tot 50% korting!

  Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

  Interpretatie En Definities

  Interpretatie

  De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die in de volgende termen is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud dan wel in het meervoud voorkomen.

  Definities

  Voor de toepassing van deze voorwaarden:

  • Filiaal een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een Partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelen of andere effecten met stemrecht om bestuurders of andere beheersbevoegdheden te kiezen.
  • Account betekent een unieke account die voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst. (Bedrijf) (in deze Overeenkomst aangeduid als "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") betekent (Venti Amsterdam) .
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
  • Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die u stuurt met betrekking tot functies, prestaties of functionaliteit van onze Dienst.
  • Goederen betekent de goederen die op de Dienst te koop worden aangeboden.
  • Bestellingen verwijst naar een verzoek van u om goederen van ons te kopen.
  • Service verwijst naar de Site.
  • Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) verwijst naar deze Voorwaarden, die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.
  • Sociale mediadienst van derden verwijst naar elke dienst of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde wordt geleverd en door de Dienst kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.
  • De website verwijst naar Venti Amsterdam, die toegankelijk is via https://www.venti-amsterdam.com
  • U betekent de persoon die de Dienst opent of gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie deze persoon de Dienst opent of gebruikt, voor zover van toepassing.

  Opmerking

  Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen u en het Bedrijf. In deze voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers in verband met het gebruik van de Dienst uiteengezet.


  Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.


  Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden, mag u de Dienst niet betreden.


  U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niemand onder de 18 jaar toe de Service te gebruiken.


  Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Site gebruikt, en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.


  Het Plaatsen Van Orders Voor Goederen

  Door een bestelling van goederen via de Dienst te plaatsen, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.


  Uw Gegevens

  Indien u een bestelling wenst te plaatsen voor goederen die via de Dienst beschikbaar zijn, kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, waaronder, zonder beperking, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer, vervaldatum van de creditcard, factuuradres en verzendinformatie.


  U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een of meer krediet- of debetkaarten of andere betalingsmethoden te gebruiken in verband met een bestelling; en (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is.


  Door dergelijke informatie te verstrekken, machtigt u ons om de informatie te verstrekken aan derde betalingsverwerkers om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.


  Annulering Van De Bestelling

  Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot:


  • Beschikbaarheid van goederen
  • Fouten in de beschrijving of prijzen van Goederen
  • Fouten in uw bestelling

  Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als er een vermoeden is van fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie.

   

  Rechten Om Uw Bestelling Te Annuleren

  Alle goederen die u koopt kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze voorwaarden en ons retourbeleid.


  Ons retourbeleid maakt deel uit van deze voorwaarden. Lees ons Retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.


  Uw recht om een bestelling te annuleren geldt alleen voor goederen die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin u ze hebt ontvangen. U moet ook alle product instructies, documenten en verpakkingen bijvoegen. Goederen die beschadigd zijn of zich niet in dezelfde staat bevinden als waarin u ze heeft ontvangen, of die gedragen zijn voorbij het openen van de originele verpakking, worden niet terugbetaald. U dient daarom redelijke zorg te dragen voor de gekochte goederen terwijl u ze in uw bezit hebt.


  Wij betalen u terug binnen 14 dagen vanaf de dag dat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. Wij zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de bestelling hebt gebruikt en u zult voor een dergelijke terugbetaling geen kosten moeten betalen.


  U heeft niet het recht een bestelling voor de levering van een van de volgende goederen te annuleren:


  • Levering van goederen volgens uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd.
  • Levering van goederen die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  • Levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet zijn verzegeld.
  • Levering van in de uitverkoop of in het kader van een kortingsactie gekochte goederen.
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.
  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien de dienst is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en u hebt erkend dat u uw herroepingsrecht hebt verloren.

   

  Beschikbaarheid, Fouten En Onnauwkeurigheden

  Wij werken ons aanbod op de Dienst voortdurend bij. De goederen die beschikbaar zijn op onze Dienst kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de Dienst en in onze advertenties op andere websites.


  Wij kunnen de juistheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.


  Prijs

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  De plaats van levering vindt op grond van artikel 5, eerste lid, Wet op de omzetbelasting 1968 plaats in het land waar het vervoer aanvangt. In het onderhavige vindt deze levering plaats buiten EU. In navolging hiervan zal er door de post- of koerierdienst bij de afnemer invoer btw c.q. inklaringskosten worden geïnd. Derhalve zal er door de ondernemer geen btw in rekening worden gebracht.

  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


  Betalingen

  Voor alle gekochte goederen geldt een eenmalige betaling. Betaling kan plaatsvinden via verschillende betaalmethoden die ons ter beschikking staan, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express kaart of online betaalmethoden (bijv. PayPal, Google Pay, Apple Pay).


  Betaalkaarten (krediet- of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatie controles en goedkeuring van uw kaartuitgever. Indien wij de vereiste goedkeuring niet ontvangen, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering van uw bestelling.

   

  Gebruikersovereenkomst

  Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.


  U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord voor onze Dienst of een sociale mediadienst van een derde partij is.


  U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account ontdekt.


  U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop de rechten van een andere persoon of entiteit dan U van toepassing zijn, zonder passende toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.


  Intellectuele Eigendomsrechten

  De Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van inhoud die door U of andere gebruikers is verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Bedrijf en haar licentiegevers.


  De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als van andere landen.


  Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf.


  Uw Feedback Aan Ons

  U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle feedback die u verstrekt over aan de Onderneming. Indien een dergelijke overdracht om welke reden dan ook niet effectief is, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback zonder beperking te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren.

   

  Links Naar Andere Sites

  Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.


  Het Bedrijf heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of dienst.


  Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.


  Observatie

  Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als u deze Voorwaarden schendt.


  Bij beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien u uw account wilt beëindigen, kunt u het gebruik van de Dienst gewoon stopzetten.


  Beperking Van De Aansprakelijkheid

  Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.


  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien het rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist.


  Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij worden beperkt tot de grootste bij wet toegestane omvang.

   

  ''ZOALS HET IS'' En ''ZOALS HET BESCHIKBAAR IS'' Disclaimer


  De Dienst wordt u aangeboden "ZOALS HET IS" en "ZOALS HET BESCHIKBAAR IS" en met alle fouten en zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, alsmede garanties die voortvloeien uit de gang van zaken, prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder het voorgaande te beperken, geeft het Bedrijf geen garantie of belofte en verklaart het niet dat de Service aan uw eisen zal voldoen, de gewenste resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal samenwerken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan de prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn, of dat eventuele gebreken of tekortkomingen kunnen of zullen worden gecorrigeerd.


  Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch een van zijn leveranciers een verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service of de daarin opgenomen informatie, inhoud en materialen of producten; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.


  Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In dergelijke gevallen zijn de uitsluitingen en beperkingen in dit hoofdstuk echter van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

   

  Geschillenbeslechting

  Indien u problemen of geschillen heeft met betrekking tot de Service, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.


  Verzending

  De verzending voorwaarden gelden alleen voor Nederland en België.

  Wij streven ernaar uw bestelling te leveren op het afleveradres dat u opgeeft wanneer u uw bestelling plaatst.


  Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur traceer informatie over uw bestelling. In sommige gevallen kan het langer duren om de traceer informatie te ontvangen. Wij sturen u dan zo snel mogelijk de tracking-informatie.


  Bij verzending is de gemiddelde levertermijn 5-8 dagen. Wij kunnen u op de hoogte stellen als wij verwachten de verwachte leveringsdatum te overschrijden, maar wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade of kosten als gevolg van een vertraagde levering, voor zover wettelijk toegestaan.


  Het is mogelijk dat wij op bepaalde locaties geen producten kunnen leveren. In dergelijke gevallen zullen wij u informeren en ervoor zorgen dat de bestelling wordt geannuleerd en terugbetaald, of dat de bestelling op een ander door u bevestigd afleveradres wordt geleverd.


  Het risico van het Product gaat op u over bij levering op het Afleveradres, tenzij de levering wordt vertraagd omdat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet bent nagekomen. Het risico gaat over op de datum waarop de levering zou hebben plaatsgevonden indien u uw verplichtingen niet was nagekomen.


  Als u niet in staat bent de levering of het ophalen van uw bestelling te accepteren, kunnen wij u een kaart geven met instructies voor een nieuwe levering of ophalen door de vervoerder.


  Als de levering of het ophalen wordt vertraagd door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen, of als u de bestelling niet in ontvangst neemt of afhaalt bij de vervoerder, kunnen wij u alle andere kosten in rekening brengen die wij hebben gemaakt om de bestelling naar de afzender terug te sturen, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan.


  Voor Gebruikers In De Europese Unie (EU)

  Als u een consument in de Europese Unie bent, bent u onderworpen aan alle dwingende bepalingen van de wetten van het land waarin u verblijft.


  Naleving Van De Wetten Van (BEDRIJFS VESTIGINGSLAND)

  U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo rust van de regering van Nederland of dat door de regering van Nederland is aangewezen als een land dat terrorisme steunt, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen die door de regering van Nederland is opgesteld.

   

  Schending En Vrijstelling

  Scheiding

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om het doel van een dergelijke bepaling te bereiken voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.


  Vrijstelling

  Tenzij hierin anders is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting krachtens deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een Partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op een later tijdstip te verlangen, noch vormt een verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van een latere schending.


  Vertolking

  Deze Voorwaarden kunnen vertaald zijn als wij ze aan u beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.


  Wijzigingen Van Deze Voorwaarden

  Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een wijziging materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke verandering is, wordt uitsluitend door ons bepaald.


  Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Indien u de nieuwe voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt, dient u het gebruik van de Website en de Dienst te staken.

  Snelle Verzending

  Trotse partners van PostNL, BPost en DHL

  Heb je een vraag?

  Geen probleem! Jill van de klantenservice helpt je verder

  Beveiligde betalingen

  Jouw betalingsgegevens worden veilig verwerkt

  klanttevredenheid

  Niet tevreden? Meld het bij ons via onze Contact pagina.